Planilla de inventario de taxa de Macroinvetebrados bentónicos encontrados en monitoreos estacionales año 2011 en el Río Longaví.

Phylum

Clase

Orden

Familia
[Fotografías]

E1
Malcho

E2
Sta. Filomena

E3
Quiriquina

E4
La Orilla

E5
Retiro

E6
Los Maitenes

E7
Cuñao

E8
Salida Cuenca

Arthropoda Insecta Diptera si si si si si si    
        si si si si   si  
      si si si si si si si si
        si     si si    
      si si si si si si    
      si si   si       si
      si   si si si      
                si    
          si          
                si    
    Ephemeroptera si si si si si si si si
      si si si si si si si si
        si si          
          si si si si si  
    Plecoptera si si si si si si   si
          si          
    Trichoptera si si si si si si si si
      si si si   si     si
      si si si si si si si si
        si            
      si              
          si          
          si   si si si si
    Coleoptera si si si si si si si si
                si si  
          si     si si si
            si si si   si
    Odonata   si   si si si    
                  si  
                  si  
    Megaloptera si si            
    Hemiptera           si    
    Aracnoidea
Subclase Acari
  si si si si si si si
Crustacea Malacostraca Decapoda si si si si si si    
Platelmintos Turbellaria Seriata
Suborden Tricladia
si           si si
Annelida Citella
Subclase Hirudinea
Rynchobdellida             si si
  Citellata
Subclase Oligochaeta
Lumbriculida si si     si   si si
  Clitellata Haplotaxida si si si si si si si si
        si     si     si
Nematoda Adenophorea no det. si si     si si si si
Mollusca Gastropoda Gastropoda si si            
    Basomatophora   si   si si si si si
        si si   si     si